Bestemmingsplan Volkelseweg richt zich meer op wonen

Gepubliceerd: Woensdag 10 oktober 2018 09:17

Bestemmingsplan Volkelseweg richt zich meer op wonen

UDEN - De gemeente Uden heeft een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de Volkelseweg 28. In dat plan komen 34 huurwoningen, waaronder waaronder 10 sociale huurwoningen van Area en 24 voor de vrije sector.

Wethouder Maarten Prinssen: “Dit plan maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het gebied rondom het Retraitehuis aan de Volkelseweg. De gemeente heeft het samen met de ontwikkelaar en bewoners voorbereid, in de vorm van een pilot die paste in een landelijke programma met de naam Democratic Challenge. Daarin hebben we gezamenlijk nagedacht over de toekomst van het gebied. Dat leidde tot het voornemen om het gebied waarin nu best veel bedrijvigheid is, meer om te vormen naar wonen. Daaraan wordt nu invulling gegeven. Dat is echt een kwalitatieve verbetering voor dat stuk van Uden”, aldus wethouder Prinssen.

Uitkomst ‘Democratic Challenge’ basis voor bestemmingsplan
In 2017 heeft het plan meegedaan aan de ‘Democratic Challenge Uden’, een pilotproject binnen de gemeente Uden over burgerparticipatie bij ruimtelijke plannen in de omgeving Volkelseweg-President Kennedylaan. De Democratic Challenge heeft geleid tot diverse wensen en uitgangspunten voor het gebied. Ontwikkelaars met initiatieven in het gebied moeten hier voortaan rekening mee houden. De resultaten van de Democratic Challenge vormen de basis voor dit bestemmingsplan.

Deel deze pagina: