College van B en W neemt advies over: Bezwaren tegen Aldi Vijverlaan ongegrond

Gepubliceerd: Woensdag 07 november 2018 09:02

College van B en W neemt advies over: Bezwaren tegen Aldi Vijverlaan ongegrond

UDEN - Het College van burgemeester en wethouders van gemeente Uden ziet geen aanleiding om het standpunt te herzien wat betreft de verleende vergunning voor een Aldivestiging aan de Vijverlaan. Besloten is het advies van de Onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften te volgen. Die oordeelde eerder dat de ingediende bezwaren niet-ontvankelijk of ongegrond zijn.

Diverse omwonenden en andere betrokkenen hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning die de gemeente begin dit jaar verleende aan de Aldi. De gemeente heeft deze bezwaren, zoals de procedure voorschrijft, voorgelegd aan de Onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften (OCB). De OCB organiseerde vervolgens op 31 mei een openbare hoorzitting en adviseerde eind juni om de bezwaren niet-ontvankelijk of ongegrond te verklaren. Het College neemt dit advies van de OCB nu ongewijzigd over. De bezwaren komen daarmee te vervallen. 


Enkele bezwaarmakers hebben bureau Goudappel Coffeng ingehuurd voor een second opinion. Ook de bezwaren die het bureau aandraagt, zijn door de OCB als ongegrond verklaard. Zo wees het bureau onder andere op de bereikbaarheid en onveiligheid van de gewijzigde laad- en losplaats. De OCB stelde echter dat de gemeente dit aspect niet bij haar afweging voor de besluitvorming mag betrekken. Ook het bezwaar van het mogelijke effect van de Aldilocatie op de verkeersveiligheid op de kruising Vijverlaan-Velmolenweg is door de OCB weerlegd. Het Aldibouwplan voldoet namelijk aan het bestemmingsplan

Deel deze pagina: