D66 maakt zich zorgen over N264

Gepubliceerd: Vrijdag 30 november 2018 16:12

D66 maakt zich zorgen over N264

UDEN – Partij D66 heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van B&W over de N264. De provinciale weg staat ter discussie omdat de partij vindt dat een Milieu-effect-rapportage (MER) noodzakelijk is om te bepalen welke oplossingen voor fijnstof, geluid, leefbaarheid en gezondheid het beste bij de weg passen.

Fractievoorzitter van D66, Matthie van Merwerode, maakt zich zorgen over de plannen rondom de weg. Volgens hem is de raad sinds 13 september j.l. niet meer geïnformeerd en is er tot op heden nog geen gehoor gegeven aan eerder gestelde vragen. D66 Uden is van mening dat een milieu-effect-rapportage (MER) noodzakelijk is om aanvullend op de verkeerskundige maatregelen een goede lokale afweging te maken met betrekking tot het oplossen van knelpunten op het gebied van geluid, fijnstof, leefbaarheid en gezondheid.


Deel deze pagina: