De gemeente Maashorst: Wat vinden we er van?

Gepubliceerd: Dinsdag 29 januari 2019 11:05

De gemeente Maashorst: Wat vinden we er van?

LANDERD – Burgemeester Bakermans van de gemeente Landerd is tot nu toe tevreden over de stappen die gezet zijn in het fusietraject tussen Uden en Landerd. Afgelopen week is de werknaam ‘Gemeente Maashorst’ geïntroduceerd. In Uden roept die naam wisselende reacties op.

“Met een grotere stem in de regio kunnen we meer betekenen en een impuls geven aan bijvoorbeeld natuur, recreatie en toerisme. We kunnen zorgen voor een ruimer en diverser aanbod van woningen voor onze inwoners. Ook zijn er meer mogelijkheden voor ondernemers om zich in de gemeente te vestigen”, aldus Burgemeester Marnix Bakermans van Landerd.

Mening van de inwoners
Een belangrijk onderdeel van de herindeling van Uden en Landerd is de mening van de inwoners. “We gaan in gesprek met hen over wat voor gemeente we willen zijn, hoe we met elkaar samenwerken, hoe we invulling geven aan burgerparticipatie en hoe we ons onderscheiden van andere gemeenten. We zien de herindeling daarmee als nieuw startpunt om de relatie tussen gemeente en samenleving opnieuw vorm te geven”.

De bezoekers van de maandagmarkt in Uden zijn nog niet allemaal op de hoogte. Dat betekent dat er komende maanden nog veel moet gebeuren om de inwoners bij de herindeling te betrekken. Hoe dat gaat gebeuren, staat in het plan van aanpak dat de colleges van Landerd en van Uden hebben vastgesteld. Het plan van aanpak wordt op 28 februari aan beide gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd.


Deel deze pagina: