Dichte scholen door staking

Gepubliceerd: Vrijdag 13 april 2018 09:28

Dichte scholen door staking

UDEN - Leraren van basisscholen in Limburg en Brabant, waaronder Uden, gaan vandaag opnieuw staken. Dit betekent dat enkele scholen dicht zullen zijn. SAAM scholen laat weten dat enkele scholen in Uden haar deuren sluiten. "De beslissing voor het staken ligt bij de leraren zelf. Vanzelfsprekend verschillen de meningen binnen SAAM of een staking de manier is om dit onder de aandacht te brengen. Wel of niet staken is een eigen afweging van leraren".

Bij scholenorganisatie Kiem Uden is het bijna evenredig verdeeld. Voorzitter van het bestuur, Bart Schoenmaker, heeft in een brief aan de ouders en verzorgers van de kinderen uitgelegd waarom staken geen zin heeft. "Als bestuurder van Kiem Onderwijs sta ik achter deze eisen, maar ik ben van mening dat het middel van staking niet zal helpen om die eisen te verwezenlijken. Al eerder heeft de minister, dhr. A. Slob, laten weten niet aan alle eisen van de bonden te kunnen voldoen. Het regeerakkoord van het huidige kabinet biedt geen ruimte voor meer investeringen bovenop de al toegezegde middelen voor bijvoorbeeld de werkdrukverlaging. Staken zal daar geen verandering in aanbrengen."

Met de staking willen de leraren afdwingen dat het kabinet gaat investeren in de lerarensalarissen. Ook moet de werkdruk omlaag. Volgens de Algemene Onderwijsbond is het essentieel dat de instroom op pabo's groter wordt, zodat er in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

Centrale manifestatie in Eindhoven
Brabantse actievoerders verzamelen zich vrijdagmorgen bij een manifestatie van onderwijsorganisaties in Eindhoven.

Deel deze pagina: