Disclaimer

Gepubliceerd: Maandag 28 mei 2018 11:53

Dtv Uden streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Dtv Uden echter niet, noch kan Dtv Uden hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Dtv Uden zijn verstrekt.
 
Dtv Uden aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Dtv Uden of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Dtv Uden.
 
Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
(0413) 25 25 08 – redactie@dtvuden.nl
 
Dtv Uden
Vluchtoord 24
5400 AK in Uden

Deel deze pagina: