Fusie Uden-Landerd: ruime meerderheid gemeenteraad stemt voor eerste stap

Gepubliceerd: Donderdag 08 november 2018 23:47

Fusie Uden-Landerd: ruime meerderheid gemeenteraad stemt voor eerste stap

UDEN – Met alleen De SP als tegenstemmer is een grote meerderheid van de Udense raad ervoor om de eerste stappen te zetten in de fusie met de gemeente Landerd. Donderdag zette de gemeenteraad volgens burgemeester Hellegers 'een historische stap'. 

UDEN – Met alleen De SP als tegenstemmer is een grote meerderheid van de Udense raad ervoor om de eerste stappen te zetten in de fusie met de gemeente Landerd. Donderdag zette de gemeenteraad volgens burgemeester Hellegers 'een historische stap'. 

Met het voorgenomen huwelijk van beide gemeenten kon de SP niet leven omdat de inwoners volgens fractievoorzitter Zeegers niet vooraf gehoord zijn in de procedure.

Communicatie
Jong Uden heeft er vertrouwen in dat de fusie kansen biedt voor een mooie nieuwe gemeente. Het CDA is ook positief maar wil wel de dialoog met Udense samenleving over de fusie. Ook de VVD geeft goedkeuring aan de eerste stappen tot samengaan, maar wil wel kijken naar de langere termijn. Fractievoorzitter Van Asseldonk: “we willen een zorgvuldig proces waar inwoners zich in herkennen.”

Er zijn ook zorgen over de fusie met Landerd, vooral bij de PvdA en dat geldt ook voor UdenPlus. De partijen wil dat er meer en beter met de Udenaren wordt gecommuniceerd. D66 is voorstander van de bestuurlijke schaalvergroting. Wel ziet de partij graag dat er dan Wijk- en dorpsbudgetten komen voor initiatieven uit de bevolking.

Vrijerij
Gewoon Uden heeft met het fusieplan geen moeite, maar fractievoorzitter Ruud Geerders plaatst wel een kanttekening: Ik erger me wel aan de vrijerij van de burgemeester van Oss , Wobine Buijs, met Schaijk en Reek.” Fractievoorzitter Geerders wil dat de coalitiepartijen in Landerd openlijk afstand nemen van de houding van de gemeente Oss. “We zijn al eerder in de kou gezet door Landerd” stelt Geerders die daarmee verwijst naar vier jaar geleden toen de samenvoeging afketste. Volgens burgemeester Hellegers is nu een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Landerd voor de eerste stappen tot fusie: “En het geritsel in het struikgewas laat ik voor wat het is.”

Ook in Landerd stemde donderdagavond een grote meerderheid voor de voorgenomen fusie met Landerd. In februari 2019 moet er een plan van aanpak liggen hoe verdere stappen te zetten. Op 1 januari 2022 zou de nieuwe gemeente een feit moeten zijn.


Deel deze pagina: