Gemeenteraad stemt met grote meerderheid in met fusie Landerd

Gepubliceerd: Donderdag 28 februari 2019 20:32

Gemeenteraad stemt met grote meerderheid in met fusie Landerd

UDEN - Met alleen een tegenstem van de SP heeft de overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Uden gestemd voor het plan van aanpak om te komen tot een herindeling met Landerd.

Bijna alle fracties waren enthousiast over de weg die het college van B en W wil inslaan in de komende periode. De SP stemde tegen, omdat zij vindt dat er geen zichtbare voordelen zijn voor de inwoners van Uden. Ook vindt de partij een referendum onder de inwoners een belangrijke voorwaarde. Daarnaast wijst de SP op het feit dat er vooral in Schaijk veel verzet is tegen de fusie met Uden. 

Ook coalitiepartij Gewoon Uden was, ondanks de steun voor het voorstel, kritisch op het plan van aanpak. Fractievoorzitter Ruud Geerders ziet het versterken van bestuurskracht niet terug in het voorstel: “De herindeling moet goed en duidelijk uit te leggen zijn en dat is het nu niet.”

Kostenplaatje
Verder is Gewoon Uden niet te spreken over de financiën van het project. Geerders: “De personeelskosten zijn buitenproportioneel hoog en daarom willen we een maandelijks overzicht van waar het geld aan uitgegeven wordt.” Ook de naam van de fusiegemeente (gemeente Maashorst) is voor Geerders nog onderwerp van gesprek.. “Waarom laten we het niet gewoon bij Uden”, vroeg Ruud Geerders zich af.

‘Geen historische avond’
Voor het CDA was het nog geen historische avond. Fractievoorzitter Maurits van den Bosch: “Dan is het pas in maart 2020 als we alle stappen hebben doorlopen. Pas als er een herindelingsvoorstel ligt dat fantastisch is, wordt het historisch.”

Bij de andere coalitiepartijen VVD/Leefbaar Uden en Jong Uden was het enthousiasme groter voor de stappen die de gemeente nu zet.

‘Belangrijke stap’
Burgemeester Hellegers sprak namens het college van een ‘nieuwe belangrijke stap in de geschiedenis’. Hij wees erop dat in het voorstel dat over een half jaar aan de gemeenteraad gepresenteerd wordt de voordelen van herindeling duidelijk naar voren moeten komen.

Op de vraag of Oss en Bernheze content zijn met Maashorst als naam van de nieuwe gemeente, antwoordde Hellegers dat beide gemeenten kunnen reageren op de fusie en dus ook de naam.

Deel deze pagina: