Herinrichting Doelenweg en Slabroekseweg

Gepubliceerd: Vrijdag 07 december 2018 11:10

Herinrichting Doelenweg en Slabroekseweg

UDEN – De gemeente Uden voert komende weken werkzaamheden uit aan de Udense zijde van De Maashorst, onder andere aan de Doelenweg en de Slabroekseweg. Deze werkzaamheden vormen onderdeel van het meerjarenplan ‘Meer Maashorst’ en zijn bedoeld om de natuurontwikkeling van de Maashorst en de verbinding met Uden te verbeteren.

Onder andere wordt een deel van de Slabroekseweg voor doorgaand autoverkeer afgesloten en wordt er een hondenuitlaatgebied aangelegd. Er komen open ruimtes en paden waar mensen met loslopende honden kunnen wandelen. Om de parkeerdruk in Slabroek te ontlasten, worden ook 30 extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Doelenweg. Voor deze locatie is gekozen, omdat hier al straatverlichting aanwezig is. Vanaf de parkeerplaatsen is het ongeveer 200 meter lopen tot het hondenuitlaatgebied.

Aan de Udense zijde van de Maashorst wordt het begrazingsgebied voor de in de Maashorst levende kuddes uitgebreid. Dat betekent dat een deel van de Karlingerweg en de Udensedreef worden onttrokken aan de openbaarheid. Half december wordt een kudde Exmoorpony’s uitgezet in het begrazingsgebied van de Slabroeksebergen (Slabroekseheide).

Deelprojecten ‘Meer Maashorst’
Alle genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van het meerjarenplan ‘Meer Maashorst’, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de investeringsregeling ‘Landschappen van Allure’ van de Provincie Noord Brabant. De (deel)projecten zijn alle in overleg met het belanghebbenden zoals het gebiedsplatform Uden-Buiten voorbereid.


Deel deze pagina: