Meierijstad voert één afvalinzamelsysteem in voor hele gemeente

Gepubliceerd: Dinsdag 30 oktober 2018 13:58

Meierijstad voert één afvalinzamelsysteem in voor hele gemeente

MEIERIJSTAD - De inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Meierijstad verandert met ingang van het nieuwe jaar. Op dit moment zijn er nog verschillende manieren van huisvuilinzameling in de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Vanaf 1 januari is er één systeem dat voor de hele gemeente geldt.

Het restafval wordt voortaan in de hele gemeente één keer in de vier weken tegen betaling opgehaald en het GFT-afval wekelijks. Dit gebeurt vanaf dan door afvalbedrijf Van Kaathoven. Dat betekent ook dat alle grijze containers in Veghel en Sint- Oedenrode van een nieuwe chip voorzien worden, om de kosten per huishouden te kunnen bepalen.

Samen voor minder restafval
De gemeente moet afval beter gaan scheiden, omdat er veel meer hergebruikt kan worden dan nu gebeurt. Restafval uit de grijze container wordt namelijk verbrand en dat is schadelijk voor het milieu. Vanaf 1 januari gaan inwoners daarom betalen voor élke keer dat ze de grijze container aan de straat zetten. Wethouder Harrie van Rooijen: “We moeten het aandeel restafval terugbrengen van 133 kg per inwoner per jaar naar honderd kg in 2020." En op termijn wil Meierijstad zelfs zakken naar dertig kg. Om scheiden verder te stimuleren wordt het GFT-afval voortaan gratis én vaker opgehaald. Plastic- en drankverpakkingen, oud papier, glas en textiel zijn al gratis.

Inwoners ontvangen de komende weken een brief waarin uitgelegd wat er precies gaat veranderen. Informatie over de juiste ophaaldag in 2019 voor elk van de soorten afval staat vanaf 1 december op de digitale afvalkalender.

Deel deze pagina: