Onduidelijkheid over subsidieaanvraag burgerinitiatieven

Gepubliceerd: Vrijdag 08 juni 2018 13:02

Onduidelijkheid over subsidieaanvraag burgerinitiatieven

UDEN - Met ingang van dit jaar ontvangt Udenaar de Toekomst een jaarlijkse subsidie van €15.000 om incidentele burgerinitiatieven te faciliteren.  Het zogenoemde ‘Uden Fonds’ helpt inwonersinitiatieven, die inhoud en invulling geven aan de visie van Uden. Hierbij geven zij adviezen of delen ze hun netwerk en/of is er ruimte voor een  financiële tegemoetkoming.

Fractie VVD-Leefbaar Uden stelt, dat hen ter oren is gekomen, dat de gemeente Uden organisaties en verenigingen doorstuurt naar het Uden Fonds. Volgens de partij is dat fonds alleen bedoeld voor incidentele initiatieven en niet voor structurele subsidie. De fractie wil duidelijkheid over de stand van zaken en voorkomen dat verenigingen 'tussen wal en schip vallen' en stelt hierover vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. 


De coöperatie Passiegroep Udenaar de Toekomst geeft desgevraagd aan dat incidentele subsidieaanvragen van verenigingen geen inwonersinitiatieven zijn en niet ingediend kunnen worden bij het Uden Fonds.

Deel deze pagina: