Plan aanpak N279 Veghel-Asten klaar voor definitief besluit

Gepubliceerd: Maandag 29 oktober 2018 16:27

Plan aanpak N279 Veghel-Asten klaar voor definitief besluit

VEGHEL - Het definitieve plan voor de aanpak van de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten is maandag voorgelegd aan Provinciale Staten. De weg, waarvan de ombouw in 2020 moet starten, wordt in de toekomst vlotter, slimmer en veiliger door het aanpakken van knelpunten.

Bij de huidige aansluitingen en rotondes ontstaan in toenemende mate files en onveilige situaties. Deze kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt waarmee de weg beter doorstroomt en veiliger wordt. In Veghel zijn de doorstromingsproblemen met name tussen A50 en bedrijventerrein De Amert groot. Om die reden wordt de N279 in Veghel uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse kruisingen. Het overige deel van de N279 blijft na de verbouwing een provinciale weg met 2x1 rijstroken en een snelheid van 80 km/uur.


Smart Mobility
Naast het ongelijkvloers maken van kruisingen, worden bij de herinrichting van de weg nieuwe technieken op het gebied van Smart Mobility toegepast om knelpunten op te lossen. Samen met logistieke bedrijven uit onder andere Veghel ontwikkelt de provincie een datasysteem dat logistieke stromen op en rond de N279 realtime in beeld brengt. Dit systeem zorgt er uiteindelijk voor dat vrachtverkeer bij verkeerslichten bijvoorbeeld prioriteit. Op die manier hoeven vrachtwagens minder te stoppen en op te trekken. Vooruitlopend op de verbouwing van de weg worden daarom al intelligente verkeerslichten geplaatst.

Natuur
Voor de aanpassingen aan de N279 moet in totaal 45 hectare natuur gecompenseerd worden. Hiervoor wordt ruimte gezocht in de buurt van de N279. De aanleg van een begroeid ecoduct, dassentunnels en voorzieningen voor dieren om de Zuid-Willemsvaart over te kunnen steken zijn onderdeel van dat compensatiepakket. Daarnaast willen de provincie en het waterschap ook maatregelen nemen om de waterhuishouding in het gebied te regelen. Met oog op de veranderingen in klimaat zoekt het waterschap naar mogelijkheden om in tijden van droogte of juist extreme natte tijden het water te reguleren.

Start 2020
Provinciale Staten nemen naar verwachting eind dit jaar een definitief besluit over het voorgestelde plan. Daarna bestaat voor belanghebbenden nog de mogelijkheid om bezwaar te maken. De provincie wil in 2020 starten met het project.

Deel deze pagina: