Positieve maatschappelijke impact voor noordoost Brabant

Gepubliceerd: Donderdag 12 april 2018 11:50

Positieve maatschappelijke impact voor noordoost Brabant

UDEN - IBN heeft een succesvol jaar achter de rug. Het bedrijf telde in 2017 bijna 3.800 werknemers. Daarnaast ontwikkelde het bedrijf nieuwe initiatieven en is er een positief financieel resultaat behaald.

In het jaarverslag over 2017 is onder meer te lezen dat via de Participatiewet meer dan 300 medewerkers aan het einde van het jaar een dienstverband hebben met IBN. Daarnaast is IBN werkgever van bijna 2.800 mensen die al via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werkzaam waren bij of via IBN.


Sinds 2011 zet IBN zich als sociale onderneming in voor de aanpak van laaggeletterdheid. Het aantal aanmeldingen voor deelname aan de lessen taal, rekenen en digitale vaardigheden is verder op gelopen, tot een totaal van 439 personen in 2017.
Deel deze pagina: