Rotondes worden vervangen door kruispunten op N264

Gepubliceerd: Vrijdag 06 juli 2018 13:06

Rotondes worden vervangen door kruispunten op N264

UDEN – Provincie en Gemeentes gaan de N264 tussen Uden en Haps aanpakken. Zij gaan de groeiende files op de N264 aanpakken en willen tegelijkertijd ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid op en direct langs de N264 verbeteren.

Zo worden de huidige rotondes ter hoogte van Uden omgebouwd tot kruispunten met intelligente verkeerslichten en wordt de rotonde bij de Middenpeelweg uitgebreid. Delen van de N264 worden voorzien van stil asfalt en marktpartijen worden uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen om overlast van fijnstof te verminderen. Voor de uitvoering van de maatregelen maken de partijen samen ongeveer €25 miljoen vrij, waarvan €20 miljoen voor rekening van de provincie komt.

In Uden worden de vier huidige rotondes omgebouwd tot kruispunten met intelligente verkeerslichten. Slimme verkeerslichten kunnen zelf reageren op het aankomende verkeer en bijvoorbeeld de groentijden aanpassen. Voor een betere ontsluiting van Volkel komt er een vijfde kruispunt. "Met kruispunten met slimme verkeerslichten blijft het ook vanaf de Wilhelminastraat, Velmolenweg en de Industrielaan mogelijk om de N264 op te rijden. Mocht dat in de toekomst nog nodig zijn, dan kunnen we de capaciteit van de kruispunten uitbreiden", aldus Gedeputeerde Cristophe van der Maat.


Kwaliteit omgeving Volkel

De gemeente Uden heeft de wens om de N605 bij Volkel 'om te klappen' zodat het doorgaande verkeer niet meer over de Leeuwstraat rijdt en er ruimte ontstaat voor uitbreidingen ten westen van de huidige kom. Zuiver verkeerskundig is er voor deze aanpassing geen reden en het is behoorlijk ingrijpend om de huidige Zeelandsedijk geschikt te maken voor een veilige doorgaande route. Hiervoor moeten dan diverse woningen en bomen verdwijnen. Met oog op de ambities van de gemeente Uden wordt onder leiding van de gemeente een omgevingsstudie gestart. "We gaan in lijn met de nieuwe Omgevingswet onderzoeken hoe we met onze plannen voor de uitbreiding van Niemeskant een impuls aan de omgeving kunnen geven. Die ambities koppelen we aan een goede regionale bereikbaarheid en we kijken ook hoe de N605 hierin een rol kan krijgen", aldus wethouder Van Lankvelt.

Volgens planning kunnen de plannen tussen 2020 – 2023 aangelegd worden.


Deel deze pagina: