Stichting Uden Promotie wil samenwerking niet beëindigen.

Gepubliceerd: Woensdag 12 september 2018 15:43

Stichting Uden Promotie wil samenwerking niet beëindigen.

UDEN - Stichting Uden Promotie legt zich niet neer bij het besluit van de gemeente Uden om de samenwerking te beëindigen. De onenigheid tussen SUP en de gemeente over de promotie van het centrum speelt al sinds in 2015 een ander beleid werd gevolgd.

De gemeente wil dat de gevelbelasting van 165.000 per jaar, die de winkeliers betalen, naar een nieuwe winkeliersvereniging gaat onder leiding van Dirk Broekhaus van Foto De Vakman. Het plan is dan dat de gemeente samen met de winkeliers de centrummanager gaat betalen. De winkeliers betalen hun deel uit de gevelbelasting en de gemeente neemt hiervoor een aparte post op in de begroting 2019.

In een brief aan Stichting Uden Promotie heeft de gemeente laten weten dat deze organisatie geen subsidie meer krijgt. Maar SUP legt zich niet neer bij dit besluit en stuurde op 4 september een schriftelijke reactie naar de gemeente. In de brief haalt SUP een aantal redenen aan waarom zij het niet eens is met de gemeente. Zo ziet SUP bijvoorbeeld de gevelbelasting niet als subsidie, maar als een budget voor collectieve centrumpromotie. In de brief worden de ontwikkelingen rondom de promotie van het centrum nog eens op een rij gezet.

Het bestuur van Stichting Uden Promotie sluit het schrijven onder meer af met: ‘’ Eerst nadat de meerderheid van de centrumbedrijven middels betrouwbaar te achten inspraak heeft aangegeven dat de opbrengst van de reclamebelasting naar een andere organisatie dan Uden Promotie dient te gaan, zullen wij ons bij dergelijke wijziging neerleggen’’.

Stichting Uden Promotie moet haar zaken binnen een half jaar afgerond hebben. Het onderwerp staat donderdag op de agenda van de commissie ruimte, economie en financiën.

Deel deze pagina: